Über uns

Thomas Seehausen

Thomas Seehausen

· Physiotherapeut
· Inhaber und Fachliche Leitung

 

 

  

Thomas SeehausenMaike Seehausen

· Physiotherapeutin (NL)
· Kinder-Bobath-Therapeutin

 

 

 

Bettina Waltner

Bettina Waltner

· Physiotherapeutin

 

 

 


Manuela AppenzellerManuela Appenzeller

· Physiotherapeutin
· im Studium zum Bachelor

 

 

 

Thomas Seehausen

Claudia Eisele

· Physiotherapeutin

 

 

 

 

Thomas Seehausen

Talía Saba Atuez

· Physiotherapeutin

 

 

 

 

Lucca Werner

· Physiotherapeut

 

 

 

 

 

 

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken